dimecres, 17 d’agost del 2011

Una vella història

 

Les ferramentes de poder seguixen sent les mateixes de fa segles; Religións (jerarquitzant la conciencia del jo d'abaix de deu), Guerres (instruint en la por i en el odi), Informació (restringint i adoctrinant la raó), Polítics (falsificant les expectatives del futur).

Avui tenim internet, i sembla que permet allunyarse cap a la cerca d'informació a títol individual, podent jutjar tu mateix. 

dimarts, 9 d’agost del 2011

Primera y última vez

mierda autoestima, concentracion mierda, coversacion mierda, mierda ansiedad, mierda timidez, mierda el agobio, mierda el silencio y mierda la palabra, mierda el pensar. Receta; mierda a remojo de sinsentido autosugestionado durante dos años. mierda. me cago siempre para dentro y huelo poco.. vago, si pero mierda sobra para rebosar, vago es un puto piropo. concentración mierda, mierda ansiedad. mierda.

mierda.

Es vora mig hora de musica, está xulo el disc. La mierda estará en el bloc hasta  ir cagandola, pero no volbera a salpicar el bloc.


dimecres, 3 d’agost del 2011

Ninots de draps.
Avui el motor del post es aquest titular relacionat amb la prima de risc que habia arrivat als 407 punts ahir:  
Zapatero convoca una reunión urgente para seguir los mercados. (El País 3 d'Agost)
I si.. el mercat amb els seus moviments financers especulatius volen tombar un país, que?.. que pot fer un govern democràtic d'avant açó. Donç agarrar un poal de roses i rosegarse les ungles pa que la merda no li rebente als nasos. I clar està, ficar el cul i fer tot alló que el nou déu (el únic vigent, el mercat) diga que s'ha de fer.